Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt elk jaar belangrijke trends bekend die spelen in de maatschappij.  Belangrijker dit jaar zijn de visuele weergave van trends en ontwikkelingen. De publicatie verscheen zowel digitaal als op papier. Sinds twee jaar wordt de publicatie ‘Trends in Nederland’ ook digitaal uitgegeven.

De trends die spelen in Nederland zijn opgedeeld in drie (hoofd)categorieën, namelijk: arbeid en inkomen, economie en maatschappij. Hieronder vallen weer verschillende subcategorieën. Onder deze drie categorieën worden diverse trend openbaar gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trends die spelen in de arbeidsmarkt, zoals de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Concreter: in welke sectoren speelt de krapte het meest, en in welke sectoren is deze krapte nauwelijks zichtbaar. Op het gebied van economie kun je denken aan de groei in diverse sectoren en industrieën. Door middel van beeld en tabellen wordt het duidelijk over hoe de bevolking eruit ziet: aantal mannen/aantal vrouwen, gescheiden/getrouwd of woonachtig in stad/dorp.

Nieuw dit jaar is dat er meer gebruik gemaakt word van bewegend beeld en infographics. Een infographic is een soort informatieve illustratie. Door de combinatie van tekst en beeld is de informatie die uitgelegd wordt makkelijker te begrijpen is. Benieuwd geworden? Het rapport is te vinden op de website van de Centraal Bureau voor de Statistiek.