Samen met organisatie-adviesbureau’s zijn uitzendbureau’s de groters stijgers in de dienstensector.  Onder de dienstensector (of tertiaire sector) vallen alle bedrijven die door middel van het verkoop van goederen of diensten omzet (willen) maken. In het eerste kwartaal van 2018 is er een omzet van 12% behaald in de uitzendbranche. Het gaat hierbij om zowel grotere als kleinere uitzendondernemingen. Ook al heeft deze branche ook te maken met tekort aan personeel, waar veel organisaties en bedrijven in diverse branches mee kampen.  Er is namelijke een grot krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van goed geschoold personeel lastiger is.

Ondernemers zijn erg optimistisch over de rest van het jaar 2018. De verwachtingen zijn goed. Veel ondernemers verwachten een toename in de omzet en ook een groei binnen het personeelsaanbod en personeelsbestand. Daarnaast willen zij meer gaan investeren in hun ondernemingen.  Denk hierbij aan de inzet van nieuwe technologieën om de werving en selectie binnen het bedrijf te optimaliseren. Maar ook aan het aannemen van meer recruiters. Veel uitzendondernemingen kiezen er in deze krappe arbeidsmarkt voor om hun backoffice uit te besteden en zich te focussen op hun kernactiviteit. Hierdoor zijn ze minder tijd kwijt aan administratie, maar ook aan financiële en juridische wet- en regelgeving.