Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de bevolking in de eerst helft van 2018 is met gestegen om 32.000 inwoners. Vorig kwartaal steeg het aantal nog meer, namelijk met 35.000. Dit komt omdat er in de eerste helft van 2018 meer mensen zijn gestorven. Er was een grote griepepidemie in het eerste kwartaal van 2018, waardoor veel mensen stierven.  De groei in het bevolkingsaantal komt ook deels door de inschrijving in het Nederlandse bevolkingsregister door migranten. Het migratiesaldo bleef daarentegen wel gelijk. De achtergrond van de migranten is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Waar er vorig jaar veel migranten zich inschreven in het Nederlandse bevolkingsregister, is dat in de eerste helft van dat dit jaar veelal mensen met een Europese achtergrond. Denk hierbij aan: Polen, Bulgarije of Roemenië. Er waren ook veel migranten met een Afrikaanse achtergrond in de eerste helft van dit jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Ethiopië

De bevolking is ook gegroeid doordat de er minder Nederlanders zijn vertrokken uit Nederland. In vergelijking met vorige jaren is dit aantal zelfs erg laag te noemen. Mensen vertrekken uit Nederland voor verschillende redenen. Ze verlaten dan hun geboorteland om ergens anders in de wereld te gaan leven en werken.